Opgave ศัพท์ใหม่ได้เรียนรู้วันนี้

Opgave ออกเสียงว่า “อ๊อพ-แกว”

ไม่ต้องตกใจ ภาษาเดนิชก็อ่านแบบนี้แหล่ะ  😉 น่ารักจะตาย

เขียนอย่าง อ่านอีกอย่าง..
ฉันสนุกทุกครั้งที่ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ ..คำใหม่
Opgave ถ้าแปลก็น่าจะเป็น “เรื่อง หรือปัญหา” ใน internet แปลว่า task, work, assignment 

ใช้ใน context เช่น เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกรู..มันเรื่องของมรึง ( ต้องใช้กู- มึง ถึงจะตรงการใช้แบบเดนิชแท้ๆ)

หรือ ใช้พูดเช่นว่า เรื่องความอ้วนนี้ เป็น opgave ของเขา หรือแปลว่าเรื่องของ(คุณ) มึงแล้วล่ะที่ต้องจัดการเอง
ท่านกูรูภาษาเดนิชข้างๆสอนมา 😀 

สนุก!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s