การเดินทางที่แท้จริง – The real journey

“ตอนนี้อาตมาค้นพบว่า การเดินทางที่แท้จริง คือ การเดินทางด้านใน แต่การเดินทางภายนอกก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะการเดินทางที่ทำให้เราย้อนกลับมามองตนเอง ตั้งคำถามกับตัวเอง หรือทำให้เห็นตัวเองชัดขึ้น”

“เพราะเวลาเราตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธ์กับอะไรบางอย่าง มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเยอะมาก

โดยเฉพาะเวลาเราไปยังที่ที่ไม่คุ้นเคย มันจะบอกตัวเราเองได้ชัด”

“ใช่การเดินทางในท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เพียงการไปเห็นของใหม่ๆซื้อของแปลกๆกลับมา สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการได้เห็นตัวเราเองในมุมใหม่ การมองเห็นตัวเองในมุมใหม่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้”

ความบางตอน จากบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล โดยคุณสิริรักษ์ บางสุต หนังสือครัว มิถุนายน ๒๕๕๘

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s